Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον, οι παράμετροι που το επηρεάζουν αλλάζουν με ραγδαία ταχύτητα, ενώ το κανονιστικό πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο. Εμείς οι άνθρωποι του Office4you γνωρίζουμε τι απαιτείται σήμερα για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.

“Επενδύουμε συνεχώς και ταυτόχρονα τόσο στους ανθρώπους μας, όσο και σε τεχνολογίες αιχμής, προκειμένου να έχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να είμαστε σε θέση αρωγού προς τους πελάτες μας, με απώτερο σκοπό την επιτυχία τους στον τομέα που δραστηριοποιούνται.”

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε

Οι έμπειροι φορολογικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων του Office4you με έδρα τη Μυτιλήνη είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες μας, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να βελτιώσουν την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα τους.

Εντοπίζουμε αδυναμίες και πλεονεκτήματα και προτείνουμε λύσεις άμεσες και αποτελεσματικές, με τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων.

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που σας παρέχουμε:

1. Μελέτες Επιχειρησιακού Προγραμματισμού – Business Plans

Το επιχειρησιακό σχέδιο – Business Plan αποτελεί ένα λεπτομερές πλάνο ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης μιας επιχείρησης- οργανισμού, με παράλληλο λεπτομερή σχεδιασμό για την ανάπτυξη και λειτουργία της επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους της .

Το Business Plan είναι απαραίτητο για :

 • Χρηματοδότηση μέσω τραπεζών ή νέων μετόχων
 • Την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
 • Εξορθολογισμό υπαρχουσών πόρων στην επιχείρηση
 • Την αξιολόγηση και επανακαθορισμό της στρατηγικής της επιχείρησης
 • Εύρεση κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών, ώστε να υπάρχει συνεχή βελτίωση λειτουργίας της επιχείρησης
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και διόρθωσης των αδύναμων σημείων

2. Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους οικονομοτεχνική μελέτη ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τα κάτωθι:

 • Αξιολόγηση και χρηματοδότηση επενδυτικών έργων.
 • Εύρεση και μελέτη νεκρού σημείου επιχειρήσεων.
 • Ανάλυση λογιστικής κόστους.
 • Σχέδια αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων & εξαγορών – συγχωνεύσεων.
 • Αποτίμηση αξίας επιχείρησης.
 • Προβλέψεις μελλοντικών μεγεθών επιχειρήσεων
 • Ανάλυση κινδύνων.
 • Χρηματοοικονομικές αναλύσεις.

3. Στρατηγικός Σχεδιασμός επιχείρησης

Στον πόλεμο της επιχειρηματικότητας κάθε επιχειρηματίας χρειάζεται να έχει δίπλα του όλες εκείνες τις εφεδρείες γνώσης και πληροφόρησης που θα του επιτρέψουν να “αμυνθεί”, να “επιτεθεί”, να υπερασπίσει και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα τα δικά του αλλά και της επιχείρησής του.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει το γραφείο μας στον τομέα της στρατηγικής είναι:

 • Management Consulting
 • Business Administration Consulting
 • Έρευνα και στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Διοίκηση έργων και Αναπτυξιακά προγράμματα
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing & Franchising
 • Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (internal audit)
 • Επισκόπηση κανονιστικής συμμόρφωσης (regulatory compliance)
 • Συμβουλές ανάπτυξης & Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων (CRM, ERP)

“Το Office4you με την πολυετή εμπειρία που κατέχει ως σύμβουλοι επιχειρήσεων μπορεί να σας προσφέρει πλήρως καθετοποιημένες υπηρεσίες , συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εξάλειψη ή την μείωση των επιχειρηματικών κινδύνων.”

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου.