Προγράμματα ΕΣΠΑ

Στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 αλλά και των Αναπτυξιακών εργαλείων του ελληνικού Δημοσίου, συγκεντρώνουμε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και επιλέγουμε τα κατάλληλα προγράμματα μέσα από τα οποία μπορεί να επωφεληθεί η κάθε επιχείρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σας υποστηρίζουμε πλήρως! Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε την υποστήριξη της επιχείρησής σας από την πληροφόρηση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης έως και την τελική εκταμίευση της επιδότησης. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες μας χωρίζονται στις τέσσερις φάσεις που ακολουθούν.
Ίδρυση επιχειρήσεων για άνεργους 18 έως 29 ετών 2ος κύκλος (Μάρτιος 2022)
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από νέους με έμφαση στις γυναίκες και την ψηφιακή οικονομία.
Ανανέωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων (Αναμένεται)
Η δράση στοχεύει στην ανακαίνιση των επιχεριήσεων και εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων τους.
Ψηφιακός εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων (Αναμένεται)
Η δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
ΟΙ 4 ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Α. Παροχή Υπηρεσιών Πληροφόρησης/ Ενημέρωσης

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του γραφείου μας αναλαμβάνουν την εμπρόθεσμη και πλήρη ενημέρωση για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα επιδότησης που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τους Επιχειρηματίες και Ιδιώτες. Συνοπτικά ενημερώνεστε άμεσα για τα ακόλουθα:

 • Δικαιούχοι και Περιορισμοί
 • Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Τρόποι χρηματοδότησης
 • Χρονοδιαγράμματα

Β. Προβαθμολόγηση επένδυσης

Στο πλαίσιο της υγιούς συνεργασίας με τους πελάτες μας, μέσα από ειδικά εργαλεία, προχωράμε στην προβαθμολόγηση της κάθε επένδυσης ενημερώνοντας άμεσα τον υποψήφιο επιχειρηματία για τις πιθανότητες χρηματοδότησης του.

Γ. Σύνταξη επενδυτικού σχεδίου

Σε συνεργασία με Σύμβουλό μας, σχεδιάζεται η επένδυση με στόχο τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων επιδότησης και κατατίθεται προς αξιολόγηση στον αρμόδιο φορέα.

 • Σχεδιασμός και εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και μελετών βιωσιμότητας
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και πλήρης ενημέρωση καθ’ όλη την διάρκεια της εκπόνησης
 • Υποβολή του τελικού φακέλου προς αξιολόγηση

Δ. Παρακολούθηση υλοποίησης έργου

Το Γραφείο μας δεσμεύεται να υποστηρίζει τον πελάτη μέχρι και την τελική εκταμίευση της επιδότησης του.

 • Σύνταξη οδηγού υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Συμβουλές ως προς την οικονομική παρακολούθηση
 • Διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου, μέσω τεχνικών εκθέσεων
 • Παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της επένδυσης
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου.