Προγράμματα ΕΣΠΑ

Στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και των Αναπτυξιακών εργαλείων του ελληνικού Δημοσίου, συγκεντρώνουμε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και επιλέγουμε τα κατάλληλα προγράμματα μέσα από τα οποία μπορεί να επωφεληθεί η κάθε επιχείρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σας υποστηρίζουμε πλήρως! Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε την υποστήριξη της επιχείρησής σας από την πληροφόρηση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης έως και την τελική εκταμίευση της επιδότησης. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες μας χωρίζονται στις τέσσερις φάσεις που ακολουθούν.
Επιχειρούμε Έξω
Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων.
Ψηφιακό Βήμα
Η δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Ψηφιακό Άλμα
Η νέα Δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
ΟΙ 4 ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Α. Παροχή Υπηρεσιών Πληροφόρησης/ Ενημέρωσης

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του γραφείου μας αναλαμβάνουν την εμπρόθεσμη και πλήρη ενημέρωση για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα επιδότησης που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τους Επιχειρηματίες και Ιδιώτες. Συνοπτικά ενημερώνεστε άμεσα για τα ακόλουθα:

 • Δικαιούχοι και Περιορισμοί
 • Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Τρόποι χρηματοδότησης
 • Χρονοδιαγράμματα

Β. Προβαθμολόγηση επένδυσης

Στο πλαίσιο της υγιούς συνεργασίας με τους πελάτες μας, μέσα από ειδικά εργαλεία, προχωράμε στην προβαθμολόγηση της κάθε επένδυσης ενημερώνοντας άμεσα τον υποψήφιο επιχειρηματία για τις πιθανότητες χρηματοδότησης του.

Γ. Σύνταξη επενδυτικού σχεδίου

Σε συνεργασία με Σύμβουλό μας, σχεδιάζεται η επένδυση με στόχο τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων επιδότησης και κατατίθεται προς αξιολόγηση στον αρμόδιο φορέα.

 • Σχεδιασμός και εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και μελετών βιωσιμότητας
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και πλήρης ενημέρωση καθ’ όλη την διάρκεια της εκπόνησης
 • Υποβολή του τελικού φακέλου προς αξιολόγηση

Δ. Παρακολούθηση υλοποίησης έργου

Το Γραφείο μας δεσμεύεται να υποστηρίζει τον πελάτη μέχρι και την τελική εκταμίευση της επιδότησης του.

 • Σύνταξη οδηγού υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Συμβουλές ως προς την οικονομική παρακολούθηση
 • Διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου, μέσω τεχνικών εκθέσεων
 • Παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της επένδυσης
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου.