01 Φεβ
Ασφάλεια
Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: Όλες οι αλλαγές – Ποιοι «βγαίνουν» πριν τα 60

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: Όλες οι αλλαγές – Ποιοι «βγαίνουν» πριν τα 60

Αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης έφερε το 2019 για χιλιάδες ασφαλισμένους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα

Η αύξηση επηρεάζει την ηλικία συνταξιοδότησης για όλες τις περιπτώσεις με κατοχυρωμένο ή θεμελιωμένο δικαίωμα σύνταξης που έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του με τα παλαιά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι την 31/12/2022.

Ωστόσο οι λεγόμενοι «παλαιοί ασφαλισμένοι» –αυτούς που πρωτοασφαλίστηκαν πριν από το 1993– και κατοχύρωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το 2012 μπορούν να βγουν νωρίτερα.Για όλους τους υπόλοιπους η πόρτα πρόωρης εξόδου έχει κλείσει οριστικά και απαιτείται πλέον η συμπλήρωση των 67 ετών, ή έστω των 62 με 40 έτη ασφάλισης.

Οι συγκεκριμένες ομάδες ασφαλισμένων μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ακόμη και μία 10ετία νωρίτερα, λαμβάνοντας πλήρη σύνταξη σε ηλικίες 58 έως 61 ετών με 35, 36 ή 37 έτη ασφάλισης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερο Τύπο», οι πλέον ευνοημένοι είναι κυρίως παλαιοί ασφαλισμένοι, οι οποίοι δεν είχαν μέχρι τις 18/8/2015 θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, καθώς δεν συμπλήρωναν μέχρι τότε τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις (έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας) ώστε να συνταξιοδοτηθούν με τα παλαιά και άκρως ευνοϊκότερα όρια ηλικίας. Να σημειωθεί ότι ο νόμος προβλέπει σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας, έως το τέλος του 2021.

Δημόσιο

Το παράθυρο συνταξιοδότησης στον δημόσιο τομέα αφορά στη μειωμένη – πρόωρη σύνταξη, για τη λήψη της οποίας τα όρια ηλικίας δεν διαφοροποιήθηκαν και μπορούν να την επιλέξουν χιλιάδες υπάλληλοι που είχαν τις προϋποθέσεις να συνταξιοδοτηθούν με θεμελίωση ως την 31/12/2012 αλλά είδαν τα όρια ηλικίας τους να εκτοξεύονται καθώς δεν είχαν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις που έπρεπε τον 8/2015.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερο Τύπο», η συμπλήρωση της 25ετίας γίνεται με χρήση των πραγματικών ετών ασφάλισης αλλά και αναγνώριση πλασματικών ετών από τα παιδιά, το στρατό, τις σπουδές και όλες τις κατηγορίες του ν. 3865/2011.

– Γυναίκες ασφαλισμένες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25έτη ασφάλισης το 2010. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 55 ετών με μειωμένη σύνταξη, εάν έχουν πρώτη ημέρα ασφάλισης πριν την 1/1/1993, ακόμη κι αν συμπληρώνουν τα 55 στο μέλλον.

– Γυναίκες και άνδρες ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2011. Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 56 ετών με μειωμένη σύνταξη, εάν έχουν πρώτη ημέρα ασφάλισης πριν την 1/1/1993, ακόμη κι αν συμπληρώνουν τα56 στο μέλλον.

– Γυναίκες και άνδρες ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2012. Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 56 ετών με μειωμένη σύνταξη, εάν έχουν πρώτη ημέρα ασφάλισης πριν την 1/1/1993, ακόμη κι αν συμπληρώνουν τα 56 στο μέλλον.

Τη ρύθμιση μπορούν να εκμεταλλευτούν και υπάλληλοι που είχανθεμελιώσει δικαίωμα ως γονείς ανηλίκων αλλά είδαν το όριο ηλικίας τους να πηγαίνει στα 60 ή και πιο μετά με βάση το έτος συμπλήρωσης του παλιού ορίου και τους πίνακες του 4336/2015.

Ποια είναι η μείωση

Το ποσοστό μείωσης υπολογίζεται μόνο στο ποσό της Εθνικής Σύνταξης, ενώ η Ανταποδοτική Σύνταξη χορηγείται πλήρης. Έτσι το ποσό που μειώνεται ποσοστιαία είναι μόνο το ποσό της εθνικής σύνταξης των 384 ευρώ. Αντίθετα το υπόλοιπο ποσό που αναλογεί στις εισφορές του ασφαλισμένου και σχηματίζει την Ανταποδοτική Σύνταξη καταβάλλεται πλήρες χωρίς καμιά ποινή. Συνεπώς το ανώτατο όριο μείωσης σύνταξης σε περίπτωση εξόδου με μειωμένη είναι 115,2 ευρώ, δηλαδή 30%.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερο Τύπο», σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί η μείωση να ξεπεράσει το ποσό αυτό. Αυτό το γεγονός καθιστά αρκετά ελκυστική την επιλογή της μειωμένης καθώς η μείωση είναι μικρή ενώ υπάρχει η δυνατότητα εξόδου πολύ νωρίτερα από τα 62που είναι το γενικό όριο χορήγησης μειωμένης σύνταξη ή με 40 συνολικά έτη ασφάλισης για την πλήρη. Αντίθετα στην επικουρική σύνταξη η μείωση εξακολουθεί να είναι 30% επί του συνολικού ποσού της σύνταξης.

Ιδιωτικός – Δημόσιος τομέας

– Άνδρες και γυναίκες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 και συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης την τριετία 2010-2012Το μεγαλύτερο μέρος των υποψήφιων συνταξιούχων που επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 35ετίας ανήκει στην κατηγορία αυτή, ενώ πολλοί έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με λιγότερα από 40 χρόνια ασφάλισης και σε χαμηλότερα των 62 όρια ηλικίας.

– Γυναίκες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 και συμπληρώνουν 33 χρόνια και 4 μήνες (10.000 ημέρες ασφάλισης) μέχρι το 2012.

– Δημόσιοι υπάλληλοι με 35ετία

– Δημόσιοι υπάλληλοι με 37ετία, εφόσον τα 35 χρόνια τα είχαν συμπληρώσει έως το 2010

Νέοι ασφαλισμένοι

Για τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993 απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνταξιοδότηση με μειωμένη σύνταξη είναι η ύπαρξη τουλάχιστον 15 ετών ασφάλισης. Έτσι κάποιος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη στα 62. Για τους νέους ασφαλισμένους ισχύει ειδική πρόσθετη προϋπόθεση να έχουν 750 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον, την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Ποιους συμφέρει η μειωμένη σύνταξη

Είναι πολλές οι κατηγορίες ασφαλισμένων που τις συμφέρει να αποχωρήσουν άμεσα με μειωμένη σύνταξη αντί να περιμένουν είτε εργαζόμενοι με χαμηλό μισθό είτε στην ανεργία για να λάβουν την πλήρη με τα νέα ηλικιακά όρια.

Ποιους συμφέρει:

– Μητέρες ανηλίκων με το καθεστώς των 5.500 ημερών ασφάλισης, καθώς το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνεται

– Γυναίκες με 25ετία στο Δημόσιο ειδικά από τα 55 και μετά

– Ασφαλισμένους στα ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών στα 62. Η μείωση του ποσού περιορίζεται στα 115 ευρώ το ανώτατο

– Αποχώρηση με μειωμένη σύνταξη στα 62, παρά η εξαγορά πλασματικών για τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης. Με την αύξηση του κόστους για την εξαγορά πλασματικών ετών, είναι προτιμότερο να συνταξιοδοτηθεί κανείς με μειωμένη παρά πλήρη σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης. Η μείωση στη σύνταξη είναι έως 115 ευρώ

– Συνταξιοδότηση στα 62 με τα γενικά όρια ηλικίας με μειωμένη σύνταξη αντί αναμονή για τα 67 για τη λήψη πλήρους σύνταξης.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

– Γυναίκα δημόσια υπάλληλος ΠΕ, 57 ετών σήμερα, θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 25 έτη ασφάλισης το 2010. Η εν λόγω ασφαλισμένη μπορεί να αποχωρήσει το 2018 με πρόωρη μειωμένη σύνταξη, καθώς έχει ήδη συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας της. Η μείωση στη σύνταξη της θα είναι 115,2 ευρώ σε σχέση με τη πλήρη σύνταξη που θα λάμβανε και θα φτάσει περίπου τα 710 ευρώ.

– Δημόσιος υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας συμπλήρωσε το 2011 τα απαραίτητα 25 έτη ασφάλισης και θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ώστε να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 56 ετών με μειωμένη σύνταξη. Είναι σήμερα 59 και μπορεί πλέον να αποχωρήσει με μειωμένη σύνταξη άμεσα. Η σύνταξη του θα είμαι μειωμένη κατά 115,2 ευρώ σε σχέση με την πλήρη που θα λάμβανε και θα φτάσει τα 660 ευρώ.

– Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ είχε μέχρι 31-12-2010 συμπληρώσει 6.100 ημέρες ασφάλισης και είναι μητέρα 2 ανήλικων παιδιών ενώ συμπλήρωσε τα 50 της το 2014. Μπορεί με βάση τις διατάξεις για τις μητέρες ανηλίκων να συνταξιοδοτηθεί άμεσα με μειωμένη σύνταξη.

Με βάση τις αποδοχές της και τα έτη ασφάλισης που έχει συμπληρώσει, η σύνταξη της θα είναι μειωμένη κατά 115,2 ευρώ σε σχέση με την πλήρη που θα λάμβανε και θα φτάσει τα 765 ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές είναι συμφέρουσα επιλογή η μειωμένη σύνταξη.

Παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα, αλλά και σε μελλοντικές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
11 Σεπ

Νεό Πρόγραμμα LEADER για Επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
02 Μαΐ

Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ποιοι δικαιούνται επιδότηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
24 Μαρ

«Σπίτι μου»: Χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια σε νέους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ