27 Φεβ
Ανάπτυξη
Οι Φορολογικές αλλαγές στη Βραχυχρόνια μίσθωση για το 2024. Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε.

Οι Φορολογικές αλλαγές στη Βραχυχρόνια μίσθωση για το 2024. Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε.

Η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσω πλατφόρμας, όπως η Airbnb,Booking,trivago κτλ έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, πολλοί Έλληνες βρήκαν ένα έξτρα εισόδημα από την εκμετάλλευση κάποιου ακινήτου, στηρίχτηκε ο τουρισμός κι επαναχρησιμοποιήθηκαν ακίνητα που για πολλά χρόνια έμεναν στα αζήτητα.

Ωστόσο, το 2024 φέρνει σημαντικές αλλαγές στον κλάδο, με στόχο την αυστηρότερη ρύθμιση και φορολόγηση της οικονομίας διαμοιρασμού. Η νέα νομοθεσία επιφέρει ανατροπές στο φορολογικό καθεστώς, επιβάλλοντας νέα τέλη και υποχρεώσεις και οι ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται αντιμέτωποι με προκλήσεις και περιορισμούς.
Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε τις βασικές αλλαγές, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, τους λόγους που υιοθετήθηκαν οι αλλαγές, και ποιους επηρεάζουν.

Ποια είναι τα κύρια σημεία αλλαγών στα Airbnb το 2024;

Τα Airbnb είναι ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες και έχει ταρακουνήσει σημαντικά την αγορά ακινήτων. Στην Ελλάδα σήμερα, τα σπίτια που ενοικιάζονται μέσω της πλατφόρμας πλησιάζουν τις 500.000 ενώ το 2016 ήταν περίπου 57.000.  Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην Βουλή έρχεται να μεταβάλει το τοπίο των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Το νέο νομοσχέδιο κινείται στους παρακάτω άξονες:

  •  Εκμετάλλευση 3 και παραπάνω ακινήτων θα θεωρείται επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από την βραχυχρόνια μίσθωση 3 ή και περισσοτέρων ακινήτων θα υπόκεινται πλέον στην υποχρέωση υποβολής ΦΠΑ , γεγονός που θα τους αναγκάσει να πραγματοποιήσουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην εφορία και να τηρούν βιβλία. Φυσικά, αυτό συνεπάγεται και με περισσότερα έξοδα για τον επιχειρηματία καθώς η συνεργασία με λογιστή πλέον κρίνεται απαραίτητη.

  •   Εκμετάλλευση από νομικά πρόσωπα

Το εισόδημα που αποκτάται από νομικά πρόσωπα, από την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου, ξεκινώντας από το πρώτο ακίνητο, θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και υπόκειται σε ΦΠΑ.

  • Επιβολή τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις θα επιβαρύνονται με το παλιό τέλος διαμονής, όπως και συμβαίνει ήδη στα ξενοδοχεία. Το τέλος ανθεκτικότητας επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά διαμέρισμα, το οποίο κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Φεβρουάριο ορίζεται στο 0,50 ευρώ/ ημέρα. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., το τέλος ορίζεται στα 4 ευρώ. Για τους μήνες Μάρτιο έως και Οκτώβριο το τέλος ανθεκτικότητας αυξάνεται στα 1,50 και 10 € αντίστοιχα.

  • Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων

Πλέον οι βραχυχρόνιες μισθώσεις επιβαρύνονται με το τέλος παρεπιδημούντων, το οποίο ορίζεται σε 0,5 % επί των εσόδων. Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων αφορά σε όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή ανεξαρτήτως πλήθους ακινήτων.

 Ποιες μισθώσεις θεωρούνται βραχυχρόνιες

Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.Έτσι, θα επιτρέπεται ,για παράδειγμα, η μίσθωση ενός ακινήτου για 100 ή 150 ημέρες μέσα στη χρονιά με την προϋπόθεση ότι κάθε μίσθωση ξεχωριστά δεν υπερβαίνει τις 60 ημέρες.

Για ποιο λόγο γίνονται οι φορολογικές αλλαγές στα Airbnb;

Η στροφή των ιδιοκτητών στην βραχυχρόνια μίσθωση έχει δυσκολέψει σημαντικά την διαδικασία εύρεσης κατοικίας για αγορά ή μίσθωση για τον μέσο πολίτη, με τα ενοίκια να αυξάνονται διαρκώς λόγω της χαμηλής διαθεσιμότητας κατοικιών και της υψηλής ζήτησης. Επομένως , το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στοχεύει στο να μπει ένα φρένο όσον αφορά το πλήθος των ακινήτων που παρέχονται για βραχυχρόνια μίσθωση. Μία ακόμη πτυχή του εν λόγω νομοσχεδίου είναι φυσικά και συγκέντρωση εσόδων, καθότι όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι μισθώσεις μέσω AirBnb θα υπόκεινται σε ΦΠΑ και τέλη ανθεκτικότητας και παρεπιδημούντων, όπως τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Ποιους επηρεάζουν οι αλλαγές;

Οι αλλαγές στα Airbnb επηρεάζουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν βραχυχρόνια ακίνητα. Πολλοί ιδιώτες θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και τήρησης βιβλίων. Ακόμη κι αν δεν έχουν αυτή την υποχρέωση, προστίθενται οι υποχρεώσεις των τελών ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και παρεπιδημούντων.

Τα νομικά πρόσωπα, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 είχαν την δυνατότητα να εκμισθώνουν βραχυχρόνια τα ακίνητα χωρίς ΦΠΑ, εφόσον δεν παρείχαν επιπλέον υπηρεσίες. Με το νέο νομοσχέδιο όλες οι εταιρείες, προσωπικές (ΟΕ, ΕΕ) και κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ, ΑΕ, ΕΠΕ) θα πρέπει να χρεώνουν υποχρεωτικά ΦΠΑ 13% σε όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα;

Oι κυρώσεις θα είναι αυστηρές για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Στους διαχειριστές ακινήτων επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Από την στιγμή που θα διαπιστωθεί η παράβαση ο διαχειριστής του ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης θα υποχρεούται εντός 15 ημερών να προβεί σε ενέργειες συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου προϋποθέσεων εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

Πώς φορολογούνται οι βραχυχρόνιες μισθώσεις;

Για ιδιώτες οι οποίοι διαχειρίζονται έως δύο ακίνητα ο φόρος παραμένει αμετάβλητος, δηλαδή 15% για εισοδήματα 0-12.000 ευρώ, 35% 12.001-35.000 και 45% για υπερβάλλον ποσό.

Για ιδιώτες με τρία ή περισσότερα ακίνητα δημιουργείται υποχρέωση έναρξης δραστηριότητας και χρέωσης ΦΠΑ 13%. Επομένως, τα κέρδη φορολογούνται με βάση την κλίμακα των φυσικών προσώπων (9%, 22%, 28%, 36%, 44%).

Για όλα τα νομικά πρόσωπα κάθε βραχυχρόνια μίσθωση λογίζεται πλέον ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιουργείται υποχρέωση καταλογισμού ΦΠΑ 13%. Τα κέρδη από βραχυχρόνιες μισθώσεις φορολογούνται όπως όλα τα εισοδήματα με 22%.

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις επιβαρύνονται με τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή (0,5€ και 4€ ή 1,50€ και 10€ ανά ημέρα διαμονής), καθώς και με τέλος παρεπιδημούντων 0,5% επί του τζίρου από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Πως θα Ενημερωθείτε για όλες τις αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση

Το λογιστικό μας γραφείο είναι πάντα στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσει σε όλα τα ερωτήματα που πιθανόν έχετε σε σχέση με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Πραγματοποιούμε έλεγχο της υπάρχουσας κατάστασης ακινήτων και σας συμβουλεύουμε αν υπάρχει υποχρέωση ένταξης στο καθεστώς ΦΠΑ και αν συμφέρει η διαχείριση ως ιδιώτης ή μέσω ίδρυσης εταιρείας.

Παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα, αλλά και σε μελλοντικές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
06 Μαρ

Φορολογικές δηλώσεις 2024: Πότε ξεκινούν – Ποιοι θα δουν φορολοεαφρύνσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
27 Φεβ

Οι Φορολογικές αλλαγές στη Βραχυχρόνια μίσθωση για το 2024. Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
19 Οκτ

Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ηλικίας 30-55 ετών της ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ