05 Ιούλ
Ανάπτυξη
Ψηφιακά εργαλεία για επιχειρήσεις

Ψηφιακά εργαλεία για επιχειρήσεις

 05_07_2022 | 17:57

Νέο πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό των μικρών επιχειρήσεων

Το νέο πρόγραμμα επιχορηγήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων καλύπτει όλο τον κύκλο ανάπτυξης των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Το πρόγραμμα έχει σκοπό να ενισχύσει τα επενδυτικά σχέδια μιας επιχείρησης, τα οποία στοχεύουν στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ύπαρξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας με σκοπό να:

  • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
  • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
  • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
  • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,

 

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι υφιστάμενες ιδιωτικές πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που τηρούν μια ή και όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια, με ελληνικό ΑΦΜ.
  2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησής τους στο Πρόγραμμα.
  3. Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί πριν την 01/01/2022
  4. Κατά το έτος 2021 είχαν έστω και για τέσσερις ημέρες έναν υπάλληλο

 

Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί η αγορά λογισμικών ERP, CRM και συναφών καθώς και οποιοδήποτε ηλεκτρονικό εργαλείο βελτιώνει τη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των εργαζομένων.

 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος κυμαίνεται από 1.000€ έως 20.000€ ανάλογα με το προσωπικό της επιχείρησης (μέχρι 10 άτομα 2.000€, μέχρι 25 άτομα 6.000€) και η επιδότηση θα είναι ύψους 90% επί του συνολικού προϋπολογισμού. Η επιδότηση θα είναι με τη μορφή vouchers προς τους προμηθευτές.

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων ως 14/09/2022

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συγκριτική με βάση το κύκλο εργασιών της επιχείρησης και τον αριθμό προσωπικού και θα υλοποιηθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης.

 

Επικοινώνησε σήμερα με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο του γραφείου μας και μάθε περισσότερα.


Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο Τηλ. 2251034460 ή στο espa@office4you.gr

Παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα, αλλά και σε μελλοντικές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
31 Αυγ

Πρόγραμμα επιχορήγησης θέσεων προεργασίας για άνεργους 18-30 ετών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Αυγ

Πρόγραμμα επιχορήγησης ίδρυσης επιχειρήσεων για άνεργους ηλικίας 18 έως 29 ετών – Β κύκλος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Ιούλ

«Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις: Το φθινόπωρο ξεκινάει το επιδοτούμενο πρόγραμμα. Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ