20 Ιούλ
Ανάπτυξη
ΟΑΕΔ: Coaching σε ανέργους που θέλουν να στήσουν τη δική τους επιχείρηση

ΟΑΕΔ: Coaching σε ανέργους που θέλουν να στήσουν τη δική τους επιχείρηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και ο ΟΑΕΔ είναι έτοιμοι να θέσουν σε εφαρμογή το «Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων 18 – 29 Ετών», αντικείμενο του οποίου θα είναι η παροχή coaching σε 3.000 άνεργους ηλικίας 18-29 ετών «για την ωρίμανση επιχειρηματικών ιδεών και τη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων».

Η σχετική πρόσκληση θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ και θα προβλέπει την περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας του ενδιαφερόμενου, μέσω της σχετικής αίτησης. Η αρχική επιλογή θα αφορά σε 5.000 άτομα και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Η κοινοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ οι άνεργοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να παρακολουθήσουν πενθήμερο σεμινάριο.

Η τελική επιλογή θα φτάσει τα 3.000 άτομα, στα οποία θα παρασχεθούν υπηρεσίες coaching.

 

Πηγή: epixeiro.gt

Παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα, αλλά και σε μελλοντικές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
07 Οκτ

«Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις: Προδημοσίευση Οδηγού – Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
31 Αυγ

Πρόγραμμα επιχορήγησης θέσεων προεργασίας για άνεργους 18-30 ετών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Αυγ

Πρόγραμμα επιχορήγησης ίδρυσης επιχειρήσεων για άνεργους ηλικίας 18 έως 29 ετών – Β κύκλος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ