13 Ιούλ
Ανάπτυξη
«Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις: Το φθινόπωρο ξεκινάει το επιδοτούμενο πρόγραμμα. Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες

«Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις: Το φθινόπωρο ξεκινάει το επιδοτούμενο πρόγραμμα. Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες

Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται το επιδοτούμενο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ» που έχει ενταχθεί στο σχέδιο Ελλάδα 2.0 με προϋπολογισμό από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ύψους 450 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξαγγελίες  του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Σεπτέμβρη αναμένεται να ξεκινήσει και στόχος του προγράμματος θα είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποφέροντας εξοικονόμηση κατ’ ελάχιστον 25% του ενεργειακού κόστους. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ενέργεια επενδύοντας σε φωτοβολταϊκά πάνελ συνδεδεμένα με μπαταρίες σώρευσης πλεονάζουσας ενέργειας.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα για επιδότηση θα έχουν μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως είναι φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, μικροβιοτέχνες, αλλά και μεγαλύτεροι καταναλωτές. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για κάθε επιχείρηση αναμένεται να κυμανθεί από 20.000€ έως 600.000€ ανά αίτηση. Το ύψος της επιδότησης ξεκινά από 35% και φτάνει έως και 80% και αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Εκτιμάται ότι θα υποστηριχθούν τουλάχιστον 9.700 επιχειρήσεις (8.500 πολύ μικρές και 1.200 μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες) από διάφορους παραγωγικούς τομείς όπως τον τουρισμό, τον αγροδιατροφικό κ.ά. αλλά και ιδιωτικά γραφεία και εμπορικά κτίρια.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεσήμανε ότι θα υπάρξει ξεχωριστός προϋπολογισμός 100 εκατ. ευρώ για τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Τι προβλέπεται για το επιδοτούμενο πρόγραμμα

 • Το ύψος της επιδότησης θα κυμαίνεται στο 35-80% και θα καθορίζεται από το είδος των επιλέξιμων δαπανών, την περιοχή που δραστηριοποιείται η επιχείρηση και το μέγεθός της
 • Το ύψος της επένδυσης θα είναι από 20.000 € έως 600.000 €.
 • Στόχος είναι η υλοποίηση των συγκεκριμένων επενδύσεων να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025
 • Οι προοπτικές εξοικονόμησης ενέργειας μέσω των έργων του προγράμματος, αντιστοιχούν περίπου στο 25% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στον βιομηχανικό τομέα.
 • Οι επιχειρήσεις αναμένεται να περιορίσουν την ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά 380 GWh και τις ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 90 kt ισοδύναμου CO2.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης στον τριτογενή και τον δευτερογενή τομέα (κουφώματα, θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου, δώματος, στέγης, συστήματα σκίασης κ.α.)

 • εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης θερμότητας)

 • ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων και παραγωγικών διαδικασιών (π.χ. αναβάθμιση συστήματος φωτισμού, εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων)

 • αντικατάσταση παλαιών air condition για την αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης

 • φωτοβολταϊκά στις στέγες των επιχειρήσεων ή σε όμορα οικόπεδα

 • εγκατάσταση «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων

 • ηλεκτρικά οχήματα διανομής.

Χρηματοδοτούνται ακόμη:

 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή,
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή, για έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (αρχικό και τελικό) για τις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ.
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί πλάνο μέτρησης και επαλήθευσης των επιτευχθέντων εξοικονομήσεων από τα υλοποιηθέντα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση.


Στο Office4you στη Μυτιλήνη έχοντας διαχειριστεί περισσότερες από 600 αιτήσεις σε προγράμματα Εξοικονόμησης Ενέργειας τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια και δεσμεύοντας πάνω από 8 εκ. ευρώ αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με εξειδικευμένους μηχανικούς , ενεργειακούς επιθεωρητές και πιστοποιημένα συνεργεία την υποβολή της αίτησης  σας στο πρόγραμμα καθώς την Χρηματοδότηση του, τον συντονισμό και την Πλήρη Κατασκευή με το κλειδί στο χέρι.  Εμείς αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό του έργου σας, από την αρχή έως το τέλος, σε όλα τα επιμέρους στάδιά του. Εσείς κερδίζετε χρήμα, χρόνο και ενέργεια!

Βρείτε μας:

Ελ. Βενιζέλου 21 – Μυτιλήνη | T: 2251034460 & 2251055625 | Email: exoikonomo@office4you.gr

Παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα, αλλά και σε μελλοντικές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
24 Μαρ

«Σπίτι μου»: Χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια σε νέους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
15 Φεβ

Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
08 Φεβ

Προδημοσίευση δέσμης δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ