29 Δεκ
Ανάπτυξη
Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Κατάσταση: Ενεργό                                                                                                                                          

Έναρξη Υποβολών : 6 Φεβρουαρίου 2019

 

Περί τίνος πρόκειται?

Το πρόγραμμα με τίτλο «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» αποτελεί το πρώτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ με στόχο την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (έως και 49 άτομα) που εντάσσονται στους κλάδους του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

 

Χαρακτηριστικά του προγράμματος:

 • Προϋπολογισμός πρότασης από 10.000 έως 150.000€
 • Επιδότηση 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

 

Δικαιούχοι :

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στις εξής κατηγορίες:

 • Λιανικό Εμπόριο 
 • Εστίαση (εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, σουβλατζίδικα, πιτσαρίες, fast food,  καφετέριες, κέντρα διασκέδασης, bar restaurant κλπ)
 • Ιδιωτική Εκπαίδευση (προσχολική, πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, γενική/τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια)
 • Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας

 

Επιδοτούμενες δαπάνες:

Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες, οι οποίες σχετίζονται με :

 • Αγορά μηχανημάτων-εξοπλισμού
 • Παρεμβάσεις σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρο για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής & της ασφάλειας και για διευκόλυνση ΑμΕΑ
 • Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Δαπάνες Μελετών – Κατάρτισης
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να:

 1. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
 2. διαθέτουν, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.
 3. έχουν, το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
  • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
  • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
  • 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης. Οι προτάσεις θα καταταχθούν με βάση τη βαθμολογία τους η οποία θα προκύψει από τα κάτωθι κριτήρια:

 

 1. Κέρδη προ τόκων φόρωνκαι αποσβέσεων την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (βαρύτητα στη τελική βαθμολογία 25%)
 2. Απασχόληση. Μεταβολή της απασχόλησης κατά το έτος πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ως έτος λαμβάνεται η πλήρης κλεισμένη διαχειριστική χρήση.(βαρύτητα στη τελική βαθμολογία 10%)
 3. Κύκλος εργασιών της επιχείρησης. Μεταβολή του κύκλου εργασιών κατά το έτος πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ως έτος λαμβάνεται η πλήρης κλεισμένη διαχειριστική χρήση.(βαρύτητα στη τελική βαθμολογία 5%)
 4. Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου.(βαρύτητα στη τελική βαθμολογία 20%)
 5. Μήνες λειτουργίας της επιχείρησης το τελευταίο έτος(2018).(βαρύτητα στη τελική βαθμολογία 20%)
 6. Έτη λειτουργίας της επιχείρησης.(βαρύτητα στη τελική βαθμολογία 20%)

 

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να ορίσουμε μια τηλεφωνική συνάντηση, skype meeting ή συνάντηση στην Εταιρεία μας για έναν έλεγχο επιλεξιμότητας της Επιχείρησης σας και αξιολόγησης της πρότασης σας χωρίς καμία χρέωση ή δέσμευση προς την εταιρεία μας.


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ: 2251034460

Mail: espa@office4you.gr

Χρήσιμα Αρχεία : 

 1. Σύνοψη Δράσης
 2. Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (Απόφαση)
 3. Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης

 

 

Παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα, αλλά και σε μελλοντικές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
06 Μαρ

Φορολογικές δηλώσεις 2024: Πότε ξεκινούν – Ποιοι θα δουν φορολοεαφρύνσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
27 Φεβ

Οι Φορολογικές αλλαγές στη Βραχυχρόνια μίσθωση για το 2024. Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
19 Οκτ

Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ηλικίας 30-55 ετών της ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ