05 Ιούλ
Ανάπτυξη
Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών – DigitalSMEs

Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών – DigitalSMEs

 05_07_2022 | 17:27

Νέο πρόγραμμα για την ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών

Το νέο πρόγραμμα επιχορηγήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων καλύπτει όλο τον κύκλο ανάπτυξης των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Το πρόγραμμα έχει σκοπό να ενισχύσει τα επενδυτικά σχέδια μιας επιχείρησης, τα οποία στοχεύουν στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» θα παρέχει επιχορηγήσεις που περιλαμβάνουν:

 • Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, δηλαδή την έρευνα αγοράς, τη μελέτη σκοπιμότητας, τις ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων.
 • Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών.
 • Συμπληρωματικές δραστηριότητες εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι υφιστάμενες ιδιωτικές πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που τηρούν μια ή και όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια, με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησής τους στο Πρόγραμμα.
 3. Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα.
 4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 5. Έχουν ΚΑΔ που ξεκινάνε από 58.21 ή 58.29 ή 62.01

 

Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν:

 • Δαπάνες προσωπικού υφιστάμενου και νέου στο τομέα της επένδυσης
 • Υλοποίηση έρευνας και Ανάπτυξης από τρίτους
 • Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Δαπάνες Συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις
 • Δαπάνες Προστασίας παραχθείσας γνώσης
 • Διαφήμιση και προώθηση
 • Εξοπλισμός και μηχανήματα

 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος κυμαίνεται από 200.000€ έως 2.000.000€ και η επιδότηση μπορεί να ανέλθει από το 45% μέχρι και το 70% του συνολικού προϋπολογισμού.

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων ως 30/09/2022

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συγκριτική και θα υλοποιηθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης.

 

Επικοινώνησε σήμερα με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο του γραφείου μας και μάθε περισσότερα.


Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο Τηλ. 2251034460 ή στο espa@office4you.gr

Παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα, αλλά και σε μελλοντικές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
02 Μαΐ

Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ποιοι δικαιούνται επιδότηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
24 Μαρ

«Σπίτι μου»: Χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια σε νέους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
15 Φεβ

Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ