19 Οκτ
Ανάπτυξη
Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ηλικίας 30-55 ετών της ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ηλικίας 30-55 ετών της ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ

Νέο πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους 30-55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

Οι ωφελούμενοι πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

-Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 30 έως 55 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 56ο) έως την ημερομηνία έναρξής τους στη ΔΟΥ.

-Να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης

-Να έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ μετά την 01/01/2022  ως 16/10/2023.

-Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

-Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

-Οι δυνητικοί ωφελούμενοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και Συνεταιρισμός εργαζομένων. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί από εταίρους πρώην ανέργους που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης.

-Δεν εντάσσονται στη δράση όσοι ωφελούμενοι είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες δράσεις Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) της Δ.ΥΠ.Α.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται ως εξής:

  • 1η δόση  ύψους 4.000 ευρώ
  • 2η δόση  ύψους 5.400 ευρώ
  • 3η δόση ύψους  5.400 ευρώ

 

Περίοδος υποβολών από 23/10/2023 έως 01/12/2023 

_____________________________________________________________________________________________________

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, δωρεάν προ αξιολόγηση καθώς και ενημέρωση για την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορείτε να επικοινωνήσετε  στο τηλ 2251181100 ή στο espa@en-ergo.gr 

Παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα, αλλά και σε μελλοντικές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
06 Μαρ

Φορολογικές δηλώσεις 2024: Πότε ξεκινούν – Ποιοι θα δουν φορολοεαφρύνσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
27 Φεβ

Οι Φορολογικές αλλαγές στη Βραχυχρόνια μίσθωση για το 2024. Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
19 Οκτ

Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ηλικίας 30-55 ετών της ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ