29 Jun
Ανάπτυξη
Δηλώσεις Κτηματολογίου : Τα πάντα για την κτηματογράφηση της Λέσβου

Δηλώσεις Κτηματολογίου : Τα πάντα για την κτηματογράφηση της Λέσβου

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις περιοχές της Λέσβου που δεν έχουν μέχρι σήμερα κτηματογραφηθεί θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να αναζητήσουν τίτλους, τοπογραφικά διαγράμματα και τυχόν άλλα πιστοποιητικά. Μέχρι την 01-10-2019 θα κληθούν να δηλώσουν τα δικαιώματά τους, είτε ηλεκτρονικά ή στα γραφεία κτηματογράφησης.

 

Πότε θα ξεκινήσει το κτηματολόγιο στη Λέσβο, τι απαιτείται σε κάθε περίπτωση δήλωσης, πως θα λυθούν οι διαφορές σε γειτονικές ιδιοκτησίες;

 1. Τι είναι η Κτηματογράφηση;

Είναι πλέον γνωστό ότι το Κτηματολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενημερωμένο σύστημα πληροφοριών που καταγράφει τις νομικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώματα πάνω σ΄ αυτά, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου.

Η σύνταξη του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών.

Πρόκειται για ένα σύστημα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο από το παλαιό σύστημα των Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Κτηματολόγιο:

 1. Καταγράφει την γεωγραφική περιγραφή (μορφή, θέση και μέγεθος) των ακινήτων καθώς και όλες τις πράξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώματα σε ακίνητα.
 2. Εγγυάται τις πληροφορίες που καταγράφει, καθώς η καταχώριση κάθε χωρικής μεταβολής ή νομικής πράξης γίνεται μόνο μετά από ουσιαστικό έλεγχο.
 1. Πότε θα ξεκινήσει η κτηματογράφηση της περιοχής μας (Νομός Λέσβου);

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για την περιοχή της Λέσβου αρχίζει την 1-7-2019 και λήγει στις 1-10-2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 2-1-2020 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.

 1. Ποια ακίνητα πρέπει να δηλωθούν;

Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο είναι απλή και τα έγγραφα που χρειάζεται να υποβληθούν είναι λίγα. Πρέπει, όμως, κάθε ιδιοκτήτης να γνωρίζει που βρίσκεται το ακίνητό του, ώστε να μπορεί να το εντοπίσει πάνω στους χάρτες. Πολλές φορές, η περιγραφή του ακινήτου στον  τίτλο ιδιοκτησίας δεν είναι επαρκής για τον εντοπισμό του. Οτιδήποτε μπορεί να προσδιορίσει τη θέση, το σχήμα και τα όρια του ακινήτου είναι πολύ σημαντικό για την κτηματογράφηση. Θα πρέπει να τονισθεί ότι εφόσον δεν προσδιορίζεται η θέση του ακινήτου δεν συμπεριλαμβάνεται στους κτηματολογικούς πίνακες.

Συνεπώς, δύο βασικές ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβεί ο πολίτης για να υποβάλει σωστά τη δήλωση του είναι:

 1. Η συμπλήρωση και η υποβολή του εντύπου της δήλωσης και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων.
 2. Ο εντοπισμός του ακινήτου πάνω στον κτηματολογικό χάρτη.

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο που βρίσκεται στην υπό κτηματογράφηση περιοχή έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης της ακίνητης περιουσίας τους.

Ως εκ τούτου υποχρεωμένοι να υποβάλουν Δηλώσεις Κτηματολογίου, ενδεικτικά, είναι:

– Ο ιδιοκτήτης ακινήτου ο οποίος έχει την πλήρη ή την ψιλή κυριότητα. Την επικαρπία ή οποιαδήποτε άλλη προσωπική ή πραγματική δουλεία.

– Ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας (προσημείωσης, υποθήκης), κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης.

-Όποιος διαχειρίζεται ξένη περιουσία (π.χ. Εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης κτλ.).

-Τέλος, όποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται επίσης να υποβάλει δήλωση. Ασχέτως αν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

Οι Δηλώσεις Κτηματολογίου αφορούν σε δικαίωμα επί ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σ΄αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. Αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου).

Επίσης, η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα των υπό κτηματογράφηση περιοχών. Εντός και εκτός σχεδίου, είτε είναι αστικά είτε είναι αγροτικά, είτε είναι οικοδομημένα είτε όχι.

Περιοχές Κτηματογράφησης Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου:

Από τον Καλλικρατικό Δήμο Λέσβου, οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ:

 • ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ , ΑΓΙΑΣΟΥ , ΑΓΡΑΣ , ΑΚΡΑΣΙΟΥ, ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ , ΑΝΕΜΟΤΙΑΣ,
 • ΑΝΤΙΣΣΗΣ , ΑΡΓΕΝΝΟΥ , ΑΣΩΜΑΤΟΥ , ΑΦΑΛΩΝΟΣ , ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ , ΒΑΤΟΥΣΣΗΣ ,
 • ΒΡΙΣΑΣ , ΕΡΕΣΟΥ ,  ΙΠΠΕΙΟΥ ,  ΚΑΛΛΟΝΗΣ ,  ΚΑΠΗΣ , ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ , ΚΛΕΙΟΥΣ ,
 • ΚΩΜΗΣ , ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ ,  ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ , ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ , ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ ,
 • ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ , ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ , ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ , ΜΗΘΥΜΝΗΣ , ΜΙΣΤΕΓΝΩΝ ,
 • ΜΥΧΟΥ , ΝΑΠΗΣ , ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ , ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ , ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ , ΠΑΜΦΙΛΩΝ ,
 • ΠΕΛΟΠΗΣ , ΠΕΤΡΑΣ , ΠΗΓΗΣ , ΠΛΑΓΙΑΣ , ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ , ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ , ΠΤΕΡΟΥΝΤΟΣ ,
 • ΠΥΡΓΩΝ ΘΕΡΜΗΣ ,  ΣΙΓΡΙΟΥ , ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ , ΣΚΟΠΕΛΟΥ , ΣΤΑΥΡΟΥ , ΣΤΥΨΗΣ ,
 • ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ , ΣΥΚΟΥΝΤΟΣ ,  ΤΡΥΓΟΝΑ ,  ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟΥ ,  ΦΙΛΙΑΣ , ΧΙΔΗΡΩΝ
 1. Πως και που υποβάλλουμε τις δηλώσεις Κτηματολογίου;

Οι δηλώσεις κτηματολογίου υποβάλλονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία είτε στο γραφείο κτηματογράφησης είτε ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής.

Για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο διατίθενται ειδικά έντυπα δήλωσης ιδιοκτησίας από τα Γραφεία Κτηματογράφησης και το www.ktimatologio.gr.

Κάθε δικαιούχος συμπληρώνει τα πεδία του εντύπου που αφορούν τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας του και στη συνέχεια μόνο τα πεδία που αφορούν το ακίνητο ή και το δικαίωμά του.

 1. Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται;

Εκτός από το έντυπο της δήλωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:

 • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, που τεκμηριώνει το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο).
 • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου
 • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου

 1. Αν πάω με τα δικαιολογητικά στο γραφείο Κτηματογράφησης θα μου συμπληρώσουν εκεί τη δήλωση;

Στο γραφείο κτηματογράφησης ο ενδιαφερόμενος θα έχει κάθε δυνατή υποστήριξη και πληροφόρηση για την συμπλήρωση της δήλωσης, την οποία όμως έχει την ευθύνη να συμπληρώσει μόνος του και να την προσκομίσει συμπληρωμένη.

Επίσης στο γραφείο κτηματογράφησης θα εντοπισθούν πιθανά λάθη και ελλείψεις στη συμπλήρωση της δήλωσης και θα δοθούν όλες οι οδηγίες για την διόρθωση της.

 1. Χρειάζεται τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες ;

Η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες δεν είναι υποχρεωτική. Εφόσον υπάρχει τέτοιου τύπου τοπογραφικό διάγραμμα ή οποιοδήποτε άλλο, θα πρέπει να προσκομιστούν, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης και των ορίων του δηλούμενου ακινήτου στους κτηματολογικούς χάρτες με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

 1. Αν δεν έχω τίτλους ιδιοκτησίας, αλλά το ακίνητο μου ανήκει δια στόματος από τον πατέρα μου, το δηλώνω στο Κτηματολόγιο;

Α) Εφόσον ανήκει στην κληρονομιά περιουσία του θανόντος πατρός:

Δικαίωμα που έχει αποκτηθεί με κληρονομιά, μπορεί να δηλωθεί ακόμα και αν δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς (ή άλλη ισοδύναμη πράξη π.χ. κληρονομητήριο). Σε αυτή την περίπτωση, όμως, θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριμένα:

Κληρονομιά με διαθήκη: υποβάλλονται υποχρεωτικά: α) ο τίτλος του κληρονομούμενου, β) ληξιαρχική πράξη θανάτου, γ) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: υποβάλλονται υποχρεωτικά: α) ο τίτλος του κληρονομούμενου, β) ληξιαρχική πράξη θανάτου γ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

Β) Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει το δικαίωμα με χρησικτησία, θα πρέπει να καταθέσει τη σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) ή θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων κ.λπ.). Επίσης, είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος.

 1. Σε ένα ακίνητο που έχει γίνει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών υποβάλλουν Δηλώσεις Κτηματολογίου όλοι οι ιδιοκτήτες;

Βεβαίως, η υποβολή δήλωσης αφορά σε όσους έχουν εμπράγματα δικαιώματα. Δέον όμως να προσκομιστεί και η συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών.

 1. Τα αυθαίρετα θα δηλωθούν; Εάν δηλωθούν θα έχει ο δικαιούχος στο μέλλον πρόβλημα;

Τα αυθαίρετα κτίσματα δεν αποτελούν εμπράγματα δικαιώματα, ώστε να ενδιαφέρουν άμεσα την κτηματογράφηση.

 1. Οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα γίνονται κανονικά κατά τη διάρκεια των δηλώσεων των εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα κτηματολογικά γραφεία;

Βεβαίως, η κτηματογράφηση δεν θα σταματήσει την διαδικασία των μεταβιβάσεων. Αυτή θα συνεχίσει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γινόταν.

 1. Πόσο κοστίζει όλη αυτή η διαδικασία;

Το κόστος για κάθε δικαίωμα κύριων χώρων (π.χ. Διαμέρισμα, οικόπεδο κλπ), εντός αστικής περιοχής, ανέρχεται στα 35 ευρώ και καταβάλλεται κατά την υποβολή της δήλωσης.

Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ τα οποία έχουν χιλιοστά επί του οικοπέδου/οριζόντιες ιδιοκτησίες) το τέλος ανέρχεται σε 20 ευρώ.

Ειδικότερα, για τις αγροτικές περιοχές (αυτές τις οποίες ο μελετητής έχει χαρακτηρίσει έτσι και έχουν εγκριθεί από το Ελληνικό Κτηματολόγιο), τα πρόσωπα καταβάλλουν το τέλος των 35 ευρώ για τα δύο πρώτα δικαιώματα. Ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό αυτών.

Ως αγροτική ορίζεται η περιοχή, η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίου οικισμού προϋφισταμένου του 1923 ή εκτός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων που έχει οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά συστηματικής δόμησης.

Στην περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία για το αν ένα ακίνητο είναι σε αστική ή αγροτική περιοχή, ο δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

 

 1. Τι γίνεται αν δεν υποβάλλω Δηλώσεις Κτηματολογίου;

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις

 1. Αν ο γείτονας προσκομίσει τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο καταπατά τα όρια του ακινήτου μου τι μπορώ να κάνω για να μη χάσω τμήμα της ιδιοκτησίας μου;

Καταρχήν με μόνο το τοπογραφικό διάγραμμα ο γείτονας δεν αποκτά κυριότητα επί του ακινήτου που δηλώνει. Σε κάθε περίπτωση όμως όποιος έχει αντιρρήσεις σε σχέση με το κτηματολογικό διάγραμμα της ανάρτησης μπορεί να υποβάλλει ένσταση, σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει το κτηματολόγιο.

Δηλώσεις Κτηματολογίου

 1. Η ένσταση πόσο κοστίζει και πόσο χρόνο χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία;

Η ένσταση κοστίζει 5 ευρώ και υποβάλλεται ανά εκτεταμένο ΚΑΕΚ ακινήτου. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, πρέπει οι ενστάσεις να εξετασθούν από τριμελή επιτροπή και κατόπιν να ενημερωθούν οι κτηματολογικοί πίνακες και τα διαγράμματα. Αλλά τις αποφάσεις αυτών ο πολίτης τις γνωρίζει στο λειτουργούν κτηματολογικό γραφείο (αυτό το οποίο θα αντικαταστήσει το υποθηκοφυλακείο).


Η ομάδα του γραφείου μας, με πολυετή πείρα στην εφαρμογή της νομοθεσίας, του αστικού δικαίου καθώς και πολλών διττών θεμάτων, σε συνεργασία με υπηρεσίες και επαγγελματίες που ενέχονται με εμπράγματα δικαιώματα, παρέχει τεχνικές, οικονομικές και νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τη διαχείριση ακινήτων. 

Αναλαμβάνουμε την Υποβολή Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Κτηματογράφησης του Νομού Λέσβου.

Πληροφορίες στο Τηλ.2251034460.

Μπεκίρη Πηνελόπη – Λογιστής Α΄Τάξης

 

Παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα, αλλά και σε μελλοντικές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
02 May

Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
18 Mar

Μπεκίρη Πηνελόπη: Μπορούμε πάντα να ανταποκρινόμαστε υπεύθυνα!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10 Jan

ΕΣΠΑ: Έως 70% επιδότηση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις στο Βόρειο Αιγαίο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ