Το OFFICE4YOU μπορεί να σας παρέχει πλήρη νομική κάλυψη για εσάς και την επιχείρησή σας:

  • Ίδρυση εταιρειών (Ατομική, ΙΚΕ, ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΜΕΠΕ)
  • Συστάσεις / Ενάρξεις / Μεταβολές / Συγχωνεύσεις / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις Εταιριών και Ατομικών Επιχειρήσεων
  • Προσφυγές για φορολογικές υποθέσεις
  • Μελέτες εξυγίανσης Άρθρου 99
  • Νομική εκπροσώπηση και υποστήριξη σε κάθε είδους φορολογικές και ποινικές υποθέσεις
  • Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (νοικοκυριών)
  • Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων
  • Σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων