«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

 Ανακοίνωση σχετικά με τις υποβολές προτάσεων:

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για την Δράση του «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ», ότι οι υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης θα ξεκινήσουν όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στην 18.01.18 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Διευκρινίζουμε ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στη συγκεκριμένη δράση, θα πρέπει να επιλέξουν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr, τη δράση με τίτλο: "Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας".

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη δράση μπορείτε να απευθυνθείτε στο T.2251034460

Μπεκίρη Πηνελόπη

Σύμβουλος Επιχειρήσεων - Λογιστής Α΄Τάξης


Πηγή: www.espa.gr