Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση με τις οποίες εγκρίνονται τα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Τα δύο Προγράμματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Οι άξονες προτεραιότητας των προγραμμάτων είναι:

α) η βελτίωση των υποδομών και ειδικότερα η βελτίωση της προσβασιμότητας, των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών, των κοινωνικών υποδομών και αυτών της διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων,

β) δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και δράσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),

γ) δράσεις βελτίωσης της επιχειρηματικότητας και δράσεις δικτύωσης - εξωστρέφειας - καινοτομίας,

δ) δράσεις ανάπτυξης του τουριστικού και πολιτισμικού κεφαλαίου,

ε) δράσεις τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή του προγράμματος.

Δείτε το πλήρες κείμενο των αποφάσεων  εδώ.


Πηγή: www.eforologia.gr