Προθεσμίες υποβολής: Οι δηλώσεις φέτος από τους φορολογούμενους πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2017, μετά την τροποποίηση του νόμου (άρθρο 16 ν. 4467/2017).

 

Χωρίς διάκριση: Παλαιότερα γινόταν από τον νόμο διάκριση στις προθεσμίες υποβολής της δήλωσης ανά κατηγορίες φορολογουμένων (μισθωτοί, επαγγελματίες, αγρότες κ.λπ.). Τώρα δεν γίνεται διάκριση και ισχύει η ίδια ημερομηνία υποβολής για όλους τους φορολογουμένους ανεξαρτήτως ΑΦΜ, με εξαίρεση τους συμμετέχοντες σε νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

 

Συμμετέχοντες σε Νομικά Πρόσωπα: Οι φορολογούμενοι που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας, εσόδων-εξόδων) έχουν τη δυνατότητα (δεν υποχρεώνονται) να υποβάλλουν τη δήλωσή τους μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης των νομικών προσώπων. Δηλαδή μέχρι και τις 15 Ιουλίου 2017. Μπορούν αν θέλουν να την υποβάλλουν και νωρίτερα. (άρθρο 67, ν. 4172/2013, άρθρο 8 ν. 4374/2016).
Σημ.: Επειδή 15 Ιουλίου είναι Σάββατο η δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 (άρθρο 7 ν. 4174/2013).

 

Η προθεσμία των κληρονόμων: Η δήλωση σε έντυπη μορφή από τους κληρονόμους για το εισόδημα που απέκτησε ο εκλιπών το 2016 υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους, δηλαδή μέχρι 31-12-2017 (ΠΟΛ 1034/2017).

 

Παράδειγμα: Το συμβάν για τον εκλιπόντα έγινε στις 27 Ιουλίου 2016. Η δήλωσή του σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ από τους κληρονόμους του για τα εισοδήματά του από την 1-1-2016 έως τις 27-7-2016, μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31-12-2017.

 

Προθεσμία σε μεταφορά κατοικίας στο εξωτερικό: Η δήλωση των κατοίκων εξωτερικού υποβάλλεται μέχρι 30 Ιουνίου 2017. Οταν ο φορολογούμενος μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, για το εισόδημα που απέκτησε το 2016 η δήλωση υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2017 (ΠΟΛ 1034/2017). Π.χ. Οσοι μετέβαλαν τη φορολογική τους κατοικία για το φορολογικό έτος 2016, μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους στην Ελλάδα το αργότερο έως τις 31-12-2017.

 

Προθεσμία για τα αναδρομικά: Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους, με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, θα είναι χειρόγραφες και θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Για παράδειγμα, αν οι βεβαιώσεις των αναδρομικών εκδόθηκαν στις αρχές του 2017 οι τροποποιητικές χειρόγραφες δηλώσεις με τα αναδρομικά μπορούν να υποβληθούν μέχρι το τέλος του 2017 (ΠΟΛ 1034/2017).

 

Πότε λήγει η προθεσμία για τα Ν.Π.: Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος των Νομικών Προσώπων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την τελευταία μέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους. Για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία το φορολογικό έτος είναι το ίδιο με το ημερολογιακό έτος (από 1/1 έως 31/12).

 

Η δήλωση των νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία υποβάλλεται μέχρι και τις 30 Ιουνίου (άρθρο 68 ν. 4172/2013).

diloseis 1

To OFFICE4YOU λανσάρει την νέα Υπηρεσία «online appointment». Κλείστε έξυπνα και γρήγορα ραντεβού μαζί μας για την σύνταξη και υποβολή της Φορολογικής σας Δήλωσης μέσω της ONLINE ΦΟΡΜΑΣ :http://www.office4you.gr/online-app.php διαφορετικά καλέστε στο Τ.2251034460.

Μπεκίρη Πηνελόπη

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄Τάξης.

Ελ. Βενιζέλου 21 - Μυτιλήνη.


Πηγή: www.forologikanea.gr