Εγκύκλιος ΓΓΔΕ 

 
Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015

 

Αναλυτικά η εγκύκλιος  εδώ


Πηγή: www.minfin.gr/