Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές Υπηρεσίες εξασφαλίζοντας υπεύθυνα μια εμπεριστατωμένη λογιστική πληροφόρηση. Μέσα σε πλήρως μηχανογραφημένο και άρτιο περιβάλλον με έμπειρα στελέχη και με γνώμονα την πείρα και την εξειδίκευση, εργαζόμαστε σκληρά για να κρατάμε τους πελάτες πλήρως ενήμερους σχετικά με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για την επιχειρηματική ανάπτυξη και τον περιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης.

Παρέχουμε:

  • Μηχανογραφική τήρηση των λογιστικών βιβλίων όλων των Κατηγοριών
  • Οργάνωση και επίβλεψη μηχανογραφημένου λογιστηρίου
  • Εργατικά και Ασφαλιστικά θέματα
  • Ενημέρωση επί θεμάτων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων-Πλήρη φορολογική υποστήριξη
  • Σύνταξη καταστατικών & τροποποίηση προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε.)
  • Ενάρξεις-Μεταβολές-Συγχωνεύσεις-Διακοπές-Σύσταση Εταιριών
  • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρης πληροφόρησης των υποχρεώσεων της