Το OFFICE4YOU προσφέρει ολοκληρωμένες φοροτεχνικές υπηρεσίες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Χάρη της εμπειρίας μας και της συνεχούς παρακολούθησης των διαδικασιών και των αλλαγών σε φορολογικά θέματα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου.

 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., Intrastat, Listing
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων
 • Σύνταξη και υπογραφή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων - ισολογισμού
 • Σύνταξη και υποβολή ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
 • Συμπλήρωση εντύπου ανάλωσης κεφαλαίου ήδη φορολογηθέντος για την κάλυψη τεκμηρίων αγοράς ή/και διαβίωσης
 • Ακριβής εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης
 • Σύνταξη και υποβολή εντύπου E9
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας
 • Υποβολή ηλεκτρονικά όλων των δηλώσεων
 • Φορολογικές συμβουλές
 • Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων συμφωνητικών
 • Υπολογισμός υπεραξίας μεταβίβασης επιχειρήσεων
 • Υποβολή αίτησης ένταξης επιδόματος θέρμανσης
 • Ρύθμιση οφειλών